Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz przeglądy urządzeń naszej produkcji i urządzeń firmy FASEP. W razie zgłoszenia awarii sprzętu zapewniamy szybki dojazd do klienta na terenie całego kraju. Gwarantujemy fachowe i ekonomicznie uzasadnione naprawy oraz przeglądy sprzętu.

Serwisujemy:

  • montażownice do kół,
  • wyważarki do kół,
  • urządzenia do geometrii,
  • podnośniki samochodowe (w tym konserwacja i odbiory techniczne UDT),
  • urządzenia do obsługi klimatyzacji pojazdów A/C.

W przypadku awarii sprzętu prosimy o zgłoszenie tego faktu do Działu Serwisu Anwa-Tech.

W tym celu należy wypełnić formularz zlecenia naprawy w każdym jego punkcie. Dla napraw gwarancyjnych, oprócz wypełnionego formularza należy wysłać także kserokopię karty gwarancyjnej. Pełną korespondencję prosimy kierować na podany niżej adres e-mail lub fax. Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane będą niezwłocznie, po otrzymaniu pełnej korespondencji