Obsługa i naprawa opon ciężarowych jest szkoleniem dedykowanym dla kadry serwisowej obsługującej koła pojazdów o DMC powyżej 3.5 tony. Podczas szkolenia kursanci uczą się zasad diagnostyki opon i obręczy oraz prawidłowych technik montażu i wyważania kół. Omawiane są również przyczyny i metody zapobiegania nieprawidłowemu zużywaniu się ogumienia.
Szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia związane z bezpieczeństwem przy obsłudze kół ciężarowych.
Ze względu na skomplikowaną istotę zagadnienia część poświęcona naprawie opon stanowi odrębny blok tematyczny. Kursanci uczą się szczegółowej diagnostyki uszkodzeń opon pod kątem weryfikacji możliwości wykonania naprawy oraz doboru prawidłowej technologii. Część praktyczna obejmuje wykonywanie napraw uszczelniających i wzmacniających przy użyciu materiałów do wulkanizacji na zimno oraz na gorąco. Kursanci mają możliwość poznać obsługę punktowych oraz sekcyjnych pras wulkanizacyjnych.
 

Zagadnienia szkoleniowe:

 • omówienie budowy opon samochodów ciężarowych, oraz lekkich maszyn rolniczych i przemysłowych
 • ​omówienie diagnostyki opon i obręczy samochodów ciężarowych
 • omówienie przyczyn oraz metod zapobiegania nierównego zużywania ogumienia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nieprawidłowo dobrane ciśnienie
 • omówienie zasad prawidłowego doboru ogumienia
 • omówienie zasad prawidłowego wykonywania demontażu/montażu ogumienia, wyważania i zakładania kół
 • omówienie zjawiska wibracji kół na poszczególnych osiach pojazdu ciężarowego oraz ich wpływu na bezpieczeństwo jazdy oraz zużycie podzespołów
 • ćwiczenia praktyczne z demontażu i montażu opon na montażownicy ciężarowej
 • ćwiczenia praktyczne z wyważania kół przy użyciu wyważarki ciężarowej oraz proszku wyważającego
 • omówienie diagnostyki uszkodzeń ogumienia, pod kątem weryfikacji możliwości ich naprawy
 • omówienie technologii naprawy różnego rodzaju uszkodzeń ogumienia pojazdów ciężarowych oraz lekkich maszyn rolniczych i przemysłowych zgodnie z technologią firmy Tech
 • omówienie zagrożeń związanych z obsługą ogumienia
 • omówienie odpowiedzialności związanej z obsługą ogumienia
 • ćwiczenia praktyczne z naprawy dętek materiałami wulkanizującymi “na zimno”
 • ćwiczenia praktyczne z wykonywania napraw uszczelniających różnego typu opon
 • ćwiczenia praktyczne z wykonywania napraw sekcyjnych różnego rodzaju ogumienia przy wykorzystaniu punktowej prasy wulkanizacyjnej typu “thermopress” oraz sekcyjnej prasy wulkanizacyjnej MONAFLEX
 • egzamin teoretyczno praktyczny potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności

Harmonogram szkolenia: 3 dni

08.00 - rozpoczęcie zajęć
12.00 - przerwa obiadowa (posiłek zapewnia organizator)
16.00 - zakończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
750,00 zł netto/uczestnik

Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranej części szkolenia dotyczącej konkretnego zagadnienia:

 • obsługa opon samochodów ciężarowych (1 dzień koszt 300,00 zł netto/uczestnik)
 • naprawa opon samochodów ciężarowych (2 dni koszt 600,00 zł netto/uczestnik)

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wykonać przelew opłaty za każdego z uczestników na konto firmy.

Dane rachunku bankowego:
Anwa-Tech sp. z o.o.
3-go Maja 89
05-071 Sulejówek
Bank RAIFFEISEN BANK POLSKA SA
Nr konta PL 49 1750 0009 0000 0000 0727 8578
SWIFT RCBWPLPW

Szkolenia stacjonarne odbywają się w obiekcie szkoleniowym znajdującym się w miejscowości Cyganka (kod pocztowy 05-300) przy ulicy szkolnej 45.

Zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału You Tube i śledzenia playlisty Szkolenia
Zainteresowanych dodatkowymi szczegółami zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: szkolenia@anwa-tech.pl lub telefonicznie pod numerem +48 509 580 803.