Czujnik ciśnienia TPMS jest elementem systemu monitorowania ciśnienia kół, który zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 661/2009 w listopadzie 2014 roku stał się obowiązkowym składnikiem wyposażenia pojazdów kategori M1 oraz M1G. Czujniki ciśnienia TPMS są zainstalowane wewnątrz kół samochodów tak by mogły w sposób ciągły realizować pomiar ciśnienia w oponie i przesyłać informacje do jednostki sterującej pojazdu. W razie ubytku ciśnienia system TPMS informuje kierowcę poprzez wyświetlenie dedykowanej kontrolki w kabinie pojazdu.

Czujniki ciśnienia TPMS dzielą się na dwie kategorie częstotliwości. Pierwsza jest właściwa dla pojazdów zakupionych w europejskiej sieci sprzedaży samochodów i wynosi 434 Mhz. Druga częstotliwość jest typowa dla pojazdów importowanych ze Stanów Zjednoczonych i wynosi 315 Mhz.

Czujniki ciśnienia TPMS mogą się różnić również konstrukcją i rodzajem zaworu przewidzianego przez producenta czujników lub producenta pojazdu. Występują wersje z zaworem metalowym wykonanym z aluminium oraz wersje z zaworem gumowym wykonanym z mieszanek kauczukowych.

W czasie montażu czujnika TPMS w kołach pojazdu należy zadbać o prawidłowy dobór rodzaju czujnika i elementu zaworowego do obręczy koła i obsługiwanego pojazdu. Kolejnym ważnym elementem montażu jest zastosowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających zastosowanie właściwego momentu obrotowego (Nm) wymaganego przez producenta czujników do prawidłowej instalacji w otworze zaworowym felgi. Po zamontowaniu czujnika, w trakcie eksploatacji pojazdu i kół, należy zadbać o prawidłowy serwis czujników TPMS. Do tego celu służą specjalne zestawy serwisowe TPMS, które zawierają niezbędne części zamienne zaworu czujnika.