Urządzenie do geometrii kół to urządzenie pomiarowe, którego zadaniem jest pomiar parametrów związanych z geometrią zawieszenia pojazdu wpływających stabilność pojazdu i prowadzenie pojazdu. Urządzenie do geometrii kół umożliwia przeprowadzenie pomiaru takich elementów jak zbieżność i kąt zbieżności, kąt pochylenia kół i kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Parametry te wyświetlane są w sposób ciągły co umożliwia mechanikowi pracującemu nad geometrią zawieszenia wprowadzać regulacje i obserwować zmiany parametrów na wyświetlaczu urządzenia.

Współczesny sprzęt do geometrii kół dokonuje pomiarów w oparciu o bazę danych, zawierającą informacje fabryczne każdego obsługiwanego modelu pojazdu. Ważne jest by producent urządzenia zapewniał możliwość wykonania aktualizacji bazy danych, tak by mechanik mógł odnaleźć każdy pojazd, w którym zlecono wykonanie usługi regulacji.

Poza urządzeniem do geometrii kół, stanowisko powinno być wyposażone we właściwy podnośnik samochodowy, który umożliwia montaż zarówno obrotnic dla kół przedniej osi jak i płyt rozprężnych przeznaczonych do kół tylnej osi.

Rozwiązania sprzętowe urządzenia do geometrii kół a także organizacja stanowiska roboczego i rodzaj podnośnika samochodowego wpływają na komfort pracy a przede wszystkim szybkość i skuteczność wykonanej usługi. Oferowane przez nas urządzenia zaczynają się od prostych modeli wymagających przeprowadzania procedury kompensacji kół, przez droższe, ale bardzo szybkie i skuteczne modele, w których konstrukcja uchwytu głowicy nie wymaga procedury kompensacji, po ekskluzywne i bardzo nowoczesne rozwiązania nie wymagające stosowania głowic pomiarowych.