Stacje klimatyzacji A/C są urządzeniami przeznaczonymi do serwisowania układów klimatyzacji samochodów osobowych, ciężarowych, rolniczych, budowlanych oraz pojazdów specjalnych jak np. pojazdy obsługi lotnisk.

Można je podzielić na stacjonarne przeznaczone do użytkowania w ustalonej lokalizacji (np. warsztaty samochodowe) oraz przewoźne, dostosowane do transportowania w pojazdach dostawczych używanych do serwisu mobilneg. Istotną cechą stacji klimatyzacji A/C jest to, że umożliwia automatyczny cykl pracy w trakcie wykonywania wszystkich procesów obsługi pojazdu (odzysk czynnika, spust oleju, próżnia, test szczelności, podawanie nowego oleju, napełnianie czynnikiem chłodniczym) dzięki czemu operator może wykonywać inne czynności serwisowe w trakcie cyklu obsługi pojazdu. Stacje klimatyzacji możemy ogólnie podzielić na trzy grupy:

  1. Stacje klimatyzacji A/C R134a do obsługi pojazdów z czynnikiem chłodniczym R134a
  2. Stacje klimatyzacji A/C HFO 1234yf do obsługi pojazdów z czynnikiem chłodniczym 1234yf
  3. Stacje klimatyzacji A/C MULTIGAS / DUAL GAS wyposażone w podwójny układ obiegowy czynnika chłodniczego, przeznaczone do obsługi pojazdów z czynnikiem chłodniczym R134a oraz pojazdów z czynnikiem 1234yf. 

Naszym głównym dostawcą dla tej gamy produktów jest włoska firma TopAuto, która od ponad 40 lat zdobywa doświadczenie w segmencie wyposażenia warsztatowego i posiada w ofercie wszystkie z wyżej wymienionych typów stacji klimatyzacji A/C. 

Szczegółowną ofertę cenową oraz funkcjonalność poszczególnych modeli znajdziesz na naszym sklepie internetowym klikająć na link poniżej. 

STACJE KLIMATYZACJI A/C - OFERTA